top of page

Måle forbedret velvære eller symptomreduktion?

Få et certifikat ved at gennemføre programmet.

Om

Alle er enige om, at mentale sundhedsresultater skal vurderes mere rutinemæssigt, men alligevel kæmper sundhedssystemerne fortsat for at finde valide og gennemførlige måder at anvende kvalitetsforanstaltninger på. Forskning har vist, at regelmæssig kontrol med klienter og justering af den terapeutiske tilgang for at imødekomme klientens præferencer kan føre til betydelige forbedringer i behandlingsresultater, herunder reduceret frafaldsprocent, øget tilfredshed med plejen og reducerede symptomer på psykiske lidelser. MBC kan hjælpe med at afhjælpe forskelle i mental sundhedspleje ved at forbedre behandlingsresultater for alle individer, uanset deres demografiske eller sociale baggrund. Ved regelmæssigt at søge feedback fra klienter ved hjælp af standardiserede, selvrapporterende foranstaltninger, kan udbydere af mental sundhed også identificere og adressere magtubalancer, fremme retfærdig pleje ved at skabe et mere samarbejdende forhold. Fordelene er veldokumenterede, og flere og flere finansiører og licensinstanser kræver, at denne standard overholdes. Dette kursus blev udviklet til at fokusere på et aspekt af målebaseret pleje, som det ofte er svært for teams at nå til konsensus om, og det er: "Hvilken måling kan vi bruge til alle klienter og programmer?"

Oversigt

Instruktører

Pris

En betaling
CA$88.00
3 pakker tilgængelige
Fra {pris} / måned

Del

Allerede en deltager? Log ind

bottom of page